לאן 5, רמת-גן

ביצוע: שטבן בע"מ.
אדריכל: דני מועלם.